c003580

Santiago de Compostela, Kathedrale, Obradoiro   (431/577)