c003820

Santiago de Compostela, Praza da Quintana mit
Convento de San Paio de Antealtares   (464/577)